JCG_illus_opening3_m

Jelinek Cork Group

Pod značkou wish\bone pracuje Zuzana na výrobe šperkov z upcyklovaných materiálov. Chce podporovať životný štýl, ktorý reflektuje súčasné ekologické problémy.

Navrhli sme minimalistickú identitu, kde hrá hlavnú úlohu obrátené lomítko (backslash). Ilustruje kostičku na želanie, kde sa lámu naše sny a reálny život. V druhom pláne zobrazuje princíp asambláže, ktorý Zuzana využíva pri tvorbe. Každý šperk je predstavený krátkym príbehom – fotografiou nájdeného materiálu alebo miesta nálezu.

Klient: Jelinek Cork Group
Kategória: technická ilustrácia, komunikačný dizajn