klike-WB-opening-m

wish\bone

Pod značkou wish\bone tvorí Zuzana šperky z upcyklovaných materiálov. Jej produkty sú hravým apelom na uvedomelý konzum.

Minimalistická identita pracuje s princípom asambláže, ktorý je formálne vyjadrený lomítkom v logu. Predstavuje miesto zlomu (wishbone = angl. kostičku na želanie) a vo filozofickej rovine plochu, kde sa dotýkajú dva princípy: naše túžby a odpad, ktorý po nich fyzicky ostáva. V ďalšej komunikácii je výsledný šperk konfrontovaný s miestom nálezu materiálu alebo predmetu, z ktorého je vyrobený.

Klient: wish\bone
Kategória: identita, komunikačný dizajn, social-media-communication
Credits: Zuzana Janíček Muranicová, Pexels​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meno Priezvisko, postavenie

Ďalšie projekty

Nadpis

klike-dummybaners4

Nadpis