Writing Scientist

Writing Scientist ponúka kurzy vedeckého písania pre doktorandov vedeckých odborov. Jej agilná zakladateľka a  tútorka vyvinula systém online a živých workshopov, ktoré klient absolvuje v niekoľkých moduloch.

S rastúcou ponukou vznikla požiadavka na vytvorenie značky, ktorá by komunikovala jej know-how navonok a cielene oslovila svoju klientelu. Taktiež bolo potrebné vytvoriť vizualitu workshopov, ktoré záživne a zrozumiteľne vysvetľujú problematiku.

Writing Scientist sme pomohli vytvoriť živú platformu, ktorá svojho klienta sprevádza procesom písania. Navrhli sme vizualitu štruktúrovanej komunikácie na Facebooku pre prvé oslovenie publika ale aj udržanie konverzácie s ním.

Naša idea pri navrhovaní identity vychádzala z už jestvujúceho claimu: Write with ease. Publish with impact. Ľahkosť a pozitivita pôsobí ako hlavný nástroj tútorovania. Odráža sa v jasných farbách a v použitom vizuálnom prvku, ako aj samotnom logu. Pre potreby prezentácií a blogu sme navrhli hravé ilustrácie, ktoré opticky oddeľujú služby pre jednotlivcov a skupiny od ponuky pre inštitúcie.

Klient: Writing Scientist
Kategória: identita, webdesign, komunikačný dizajn, ilustrácia, social-media-communication
Credit: Jakub Ludma, Pexels

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martina Michaliková, CEO a zakladateľka Writing Scientist

Ďalšie projekty

Nadpis

Nadpis