klike-FBF-opening-m

Frejm baj Frejm

Vizuály opkakujúcej sa sprievodnej multimediálnej výstavy počas medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anca v Žiline. ťažiskovým vizuálom sa stalo rozanimované písmeno F, ktoré menilo svoju podobobu počas ostatných ročníkov.

Klient: Fest Anča, Zilina
Kategória: editorial, komunikačný dizajn, print

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meno Priezvisko, postavenie

Ďalšie projekty

Nadpis

klike-dummybaners4

Nadpis