Spolupracujeme s ambicióznymi značkami, ktoré hľadajú jasnú komunikáciu a konzistentnú identitu.

WS_Tshirt_Boy2

Identita

Identitu značky alebo produktu navrhujeme ako systém vzťahov. Spolu s klientom analyzujeme hodnoty a definujeme ciele. Navrhujeme vizualitu, tvoríme pravidlá a hierarchie. Jednotná identita je garantom dôvery a jedinečnosti.

Komunikačný dizajn

Inscenujeme v online aj offline prostredí. Nezáleží na veľkosti projektu, vždy mu predchádza rešerš a hľadanie nosnej myšlienky, ktorá definuje výsledný dizajn.

FBF_poster-grid
WS_phone_square5

Ilustrácia

Autorská ilustrácia, sada ikoniek alebo infografika vedia bezprostredne komunikovať obsah. Usilujeme sa o štylizáciu, ktorá reflektuje posolstvo značky a podporuje jej autentickosť v konkurenčnom prostredí.